Vår fabrikk i Halden

Fresenius Kabi Norge AS tilhører det tyske konsernet Fresenius Kabi. Selskapet har fabrikker og avdelinger i mange land, og er en global aktør.

Vår fabrikk i Halden produserer vannbaserte legemidler til infusjon, injeksjon, skylling og desinfeksjon i plastemballasje. Fabrikken har ca. 550 ansatte, hvorav hovedtyngden arbeider i produksjon.

Fabrikkens produksjonslinjer har et høyt automatiseringsnivå. Våre rutiner sikrer kontinuerlig utvikling med stor vekt på kvalitet, og et høyt servicenivå overfor våre kunder. Fabrikken innehar ISO kvalitets- og miljøsertifisering; ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 og ISO 14001:2004. Vi er også godkjent av FDA for produksjon av legemidler til det amerikanske marked.

Produksjonen skjer ved blanding av løsninger, fylling av produkter i ulike forpakninger som poser, ampuller, hetteglass og flasker av plast. Produktene steriliseres, pakkes og sluttgodkjennes før forsendelse til lager og kunde.

Foruten å være den eneste kommersielle produsent av infusjonsvæsker i Skandinavia produserer også Fresenius Kabi en rekke legemidler på kontrakt for andre legemiddelfirmaer. Ca 25 % av totalt produksjonsvolum er kontraktsproduksjon. Produktene som fremstilles i Halden leveres til over 50 land.

Vi leverer også spesialblandinger til norske sykehus, i første rekke parenteral ernæring og produkter for smertebehandling.

 

Besøksadresse:

Svinesundsveien 80
1788 Halden

Her finner du oss

Postadresse:

Fresenius Kabi Norge AS
Postboks 430
1753 Halden

Tlf: (+47) 69 21 11 00
Faks:(+47) 69 21 11 01
E-Mail: halden@fresenius-kabi.com


Velkommen til Fresenius Kabi

Produktinformasjonen på denne nettsiden er tilpasset helsepersonell. Ved å trykke Fortsett nedenfor kommer du inn på nettsiden.

Vi bruker cookies for at nettsiden vår skal fungere best mulig for deg som bruker. De cookies som lagres, bruker vi til å lage statistikk og ved innlogging. Du kan lese mer om våre cookies her.

  • Sweden Denmark Finland