Våre produktområder

Enteral ernæring er flytende næring som inntas som næringsdrikker eller som sondeernæring. Enteral ernæring kan gis alene eller som tillegg til vanlig mat eller parenteral ernæring.

Enteral ernæring

Parenteral ernæring (PN) gis via blodet i en sentral eller perifer vene. PN gis som supplerende- eller total parenteral ernæring (TPN). Vanligvis får pasienten PN i form av en trekammerpose

Parenteral ernæring

Desinfeksjonsløsninger til humant bruk. Brukes ved desinfeksjon av sår og slimhinner, og ved preoperativ huddesinfeksjon.

Desinfeksjon

Væsketerapi omfatter alle standardløsninger; skyllevæsker, infusjonsvæsker, injeksjonsvæsker og infusjonskonsentrat. Alle produkter leveres i praktisk plastemballasje.

Væsketerapi

Fresenius Kabi har lang erfaring innen området infusjonsterapi, nå tilbyr vi også en produktportefølge med intravenøse legemidler.

Intravenøse legemidler

Agilia-serien utgjør et komplett sortiment av volum-og sprøytepumper. I tillegg tilbyr vi forbruksartikler som dekker alle behov ved intravenøs administrasjon av legemidler.

Medisinsk Teknisk Utstyr

Produkter for fullblodstappinger, bearbeiding og oppbevaring, samt til aferese av trombocytter, røde celler og plasma.

Transfusjonsteknologi

PharmaHelp - for automatisert og sikker tilberedning av cytostatika

Legemiddeltilberedning

Velkommen til Fresenius Kabi

Produktinformasjonen på denne nettsiden er tilpasset helsepersonell. Ved å trykke Fortsett nedenfor kommer du inn på nettsiden.

Vi bruker cookies for at nettsiden vår skal fungere best mulig for deg som bruker. De cookies som lagres, bruker vi til å lage statistikk og ved innlogging. Du kan lese mer om våre cookies her.

  • Sweden Denmark Finland