Kurs fra Fresenius Kabi

Fresenius Kabi arrangerer kurs for helsepersonell innenfor ernæring og væsketerapi. Ettersom kunnskap er en ferskvare, er også vår utdanningsvirksomhet i stadig utvikling. Fresenius Kabi ser det som en målsetting å være en kunnskapsformidler i tillegg til å levere produkter.

Vi tilbyr kurs, seminarer, webinarer og e-læringskurs. 

Målgruppe

Vårt opplæringsvirksomhet er rettet mot våre viktigste målgrupper: Ernæringsfysiologer, leger, sykepleiere og farmasøyter. Helsepersonell som arbeider innen kirurgi, anestesi, intensivmedisin, pediatri og i apotek er blant våre viktigste samarbeidspartnere.

Sammen skaper vi et kunnskapsforum

I Fresenius Kabi har vi solid kunnskap innen klinisk ernæring og infusjonsterapi. Mye viktig kunnskap om ernæring og infusjonsbehandling finnes ute i klinisk praksis. Vi har daglig kontakt med ansatte ved sykehus og apotek, samt i hjemmesykepleien. Sammen kommer vi frem til løsninger, og disse kan være til nytte for andre. Vi er derfor glade for at våre kunder deler sine erfaringer og denne kunnskapsutvekslingen er en av hjørnesteinene i våre pedagogiske aktiviteter.

Vi bruker internasjonale eksperter i våre kurs og webinarer. På denne måten vet vi at innholdet gjenspeiler den nyeste vitenskapelige og kliniske utviklingen. Deltakernes aktive rolle i utformingen og gjennomføringen av programmer er for å sikre at kunnskapen som formidles er relevant for deres arbeidssituasjon. Slik kan kunnskapen også komme pasientene til gode.

Kontakt markedsavdelingen for mer informasjon om våre kurs

markedsavdelingen@fresenius-kabi.com


Velkommen til Fresenius Kabi

Produktinformasjonen på denne nettsiden er tilpasset helsepersonell. Ved å trykke Fortsett nedenfor kommer du inn på nettsiden.

Vi bruker cookies for at nettsiden vår skal fungere best mulig for deg som bruker. De cookies som lagres, bruker vi til å lage statistikk og ved innlogging. Du kan lese mer om våre cookies her.

  • Sweden Denmark Finland